Home >>Gallery

Charming Scenery of Kaifeng's West Lake

Source:dahe.cn Published:2021-04-06 17:38

Photo taken on March 31 shows the charming scenery of Kaifeng's West Lake. (Text: Henan Daily Photo: Wang Zheng/Henan Daily)

Editor:Zhao Xichen